STRONA GŁÓWNA
UKŁAD AUTOMATYKI
SACHARYMETR Z
STEROWNIK SZR-MP01
KONTAKT
STEROWNIK SZR-MP01
STEROWNIK SZR-MP01

Sterownik SZR-MP01 przeznaczony do sterowania układami samoczynnego załączania rezerwy SZR. Można go poprzez wybranie jednego z czterech zapamiętanych schematów działania dostosować do działania konkretnego układu samoczynnego załączania rezerwy

Sterownik SZR-MP01 zasilany jest napięciem  85 - 230 VAV lub DC. Pomiar na­pięć linii zasilających odbywa się w układzie gwiazdy ze wspólnym punktem zerowym dla wszystkich linii i dlatego wymagane jest podłączenie punktu zerowego celem uniknięcia błęd­ów w pomiarach. Sposób połączenia powoduje, że mierzone są napięcia fazowe. Sterownik bada napięcie fazowe każdej z faz poszczególnych sieci zasilających obiekt i w przypadku zaniku napięcia fazy, lub jej niewłaściwych parametrów  na linii zasilającej głównej, dokonuje przełączenia samoczynnego na linię rezerwową z równoczes­nym sygnałem o tym fakcie do wykorzystania w celu dokonania zrzutu mocy i/lub włączenia generatora. W  momencie powrotu zasilania na linii głównej,  następuje samoczynne przełącze­nie zasilania obiektu na linię główną. Sterownik posiada  opcję sterowania automa­tycznego lub ręcznego, oraz alarm uaktywniany przez zanik napięcia w torach głównych. Sterownik posiada sterujące wejścia cyfrowe:


 
FOLDER
Kliknij żeby ściągnąć pdf'a
INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA
Kliknij żeby ściągnąć pdf'a

STRONA GŁÓWNA