STRONA GŁÓWNA
UKŁAD AUTOMATYKI
SACHARYMETR Z
STEROWNIK SZR-MP01
KONTAKT
SACHARYMETR Z
    Sacharymetr Z przeznaczony jest do pomiaru zawartości cukru w roztworze w zakresie od 0 do 100 stopni w skali S lub Z dla próbek o ciężarze 13g, 26g, lub 52g Pomiar zawartości cukru w roztworze polega na pomiarze skręcenia wiązki światła przechodzącego przez kuwetę pomiarową. Źródłem światła jest dioda laserowa dająca spójną i stabilną wiązkę światła.

    Pracą Sacharymetru steruje system mikroprocesorowy. Wyniki pomiarów wizualizowane są na wyświetlaczu alfanumerycznym ciekłokrystalicznym. Komunikacja z przyrządem odbywa się za pośrednictwem klawiatury foliowej. Do współpracy z zewnętrznymi systemami komputerowymi Sacharymetr posiada łącze RS.
PARAMETRY SACHARYMETRU Z- dawka pomiarowa     13g, 26g lub 52g
- pomiar w/g skali     S lub Z
- zakres pomiarowy     od 0 do 1000 S lub Z
- klasa dokładności w/g OIML     0,05
- rozdzielczość pomiaru     0,01
- temperatura pracy     od 10 do 300C
- długość fali światłą laserowego     670 nm
- czas pomiaru     5 sekund
- pomiar temperatury komory pomiarowej     0,50C dokładności
- automatyczne żądanie zerowania skali      po włączeniu zasilania
- wyświetlacz alfanumeryczny     LCD 2 X 24 znaki
- zasilanie     220V 50Hz
- pobór mocy     80W
- wymiary     800 X 400 X 250 mm
- waga     30 kg
- dopuszczenie do obrotu     decyzja nr ZT 28/97 Prezesa Głównego Urzędu Miar


STRONA GŁÓWNA