STRONA GŁÓWNA
UKŁAD AUTOMATYKI
SACHARYMETR Z
STEROWNIK SZR-MP01
KONTAKT
UKŁAD AUTOMATYKI
UKŁADY STEROWANIA AUTOMATYZUJĄCE PROCESY PRODUKCYJNE

Wykorzystujemy do tego celu   technikę sterowników PLC i programy wizualiza-cyjne. Wykonujemy zlecenia poczynając od fazy uzgodnień, poprzez projekt, wykonanie sterowania, uruchomienia na obiekcie i na dokumentacji powykonawczej kończąc. Działamy w następujących branżach gospodarki:

- przemyśle spożywczym
- przemyśle materiałów budowlanych
- przemyśle włókienniczym
- przemyśle maszynowym
- ochronie środowiska

Zajmujemy się również:
- naprawami sterowań
- odtwarzaniem sterowań innych firm
- dostosowaniem urządzeń do sterowania ze sterowników PLC
- instalację programów wizualizacyjnych na istniejących sterowaniach
 
W wykonywanych sterowaniach wykorzystujemy między innymi programy i aparaty następujących firm


Program SCADA CITECT, MOVICON
Sterowniki PLC MITSUBISHI, ABB, IFM, MOELLER
Falowniki MITSUBISHI, ABB, HITACHI, APATOR, SEW
Aparaturę elektryczną sterującą GE, LEGRAND, RELPOL, MOELLER
Aparatura pneumatyczna FESTO, PREMA, BURKERT
Aparatura hydrauliczna REXROTH, PONAR WADOWICE
Czujniki SELS, LIMATHERM, CZAKI,  IFM, TURCK


Wykonywane przez naszą firmę zadania cechuje fachowość i rzetelność wykonania.
Zapewniamy również krótkie terminy wykonania zleconych prac
W tym zakresie naszych zainteresowań klientami naszymi są między innymi firmy:

BASF – Wytwórnia Premiksów Kutno – systemy wizualizacji
IFOTAM – Łódź - sterowanie procesami chemicznymi
JADAR – sterowania liniami produkcyjnymi  i urządzeniami w  wytwórni kostki brukowej
LIBET - sterowania liniami produkcyjnymi  i urządzeniami w  wytwórni kostki brukowej
OBR Ekologii Miast – sterowania dla sortowni odpadów komunalnych i sterowania odgazowywaniem wysypisk
EFFECTOR –Włoszczowa – sterowanie anodowniami
IMPOL – sterowania galwanizerniami
ZWIĄZEK GMIN dorzecza Raby i Wisły –  sterowania dla przepompowni ścieków komunalnych
ABB – wspólne prace przy sterowaniach falownikowych silników dużej mocy
POLNAS –Łódź – sterowanie procesem dojrzewania bananów
POLITECHNIKA ŁÓDZKA – sterowania stanowiskami badawczymi
WUKO – sterowania mobilne dla pojazdów specjalnych
DANROB - sterowania mobilne dla pojazdów specjalnych
 
SZAFA STEROWANIAPrzykład wykonanej szafy sterowania ze sterownikiem PLC dla firmy IFOTAM


PRZYKŁADY STEROWANIA OBIEKTAMI

STEROWANIE SORTOWNIĄ ODPADÓW  KOMUNALNYCH
Sterowanie realizuje cykl pracy sortowni, zapewniając uruchamianie poszczególnych transporterów i urządzeń w odpowiedniej kolejności.  Sterowanie zbudowane jest w oparciu o sterownik PLC, oraz pulpit operatora z klawiaturą, co umożliwia dopasowanie cyklu pracy sortowni do aktualnych potrzeb procesu technologicznego. Poszczególne transportery zasilane są z falowników, co umożliwia zmianę ich prędkości w zależności od potrzeb.
Sortownia odpadów komunalnych w trakcie budowySzafa sterowania sortowni odpadów komunalnych

Firma zrealizowała sterowania sortowniami odpadów komunalnych dla miast i firm:
- Biłgoraj
- Bisztynek
- Słupsk
- Eko - Region Bełchatów 3 realizacje
- Firmy Radkom – Radom
- Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi – Kielce
- Zakład utylizacji odpadów - Elbląg 
STEROWANIE PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW
Sterowanie przepompowniami ścieków zrealizowano w oparciu o sterownik PLC. Sterownie przepompownią odbywa się w sposób bezobsługowy. Dwie pompy przepompowni pracują naprzemiennie. W przypadku awarii jednej z pomp, druga pompa jest włączana natychmiast do pracy, z równoczesnym powiadamianiem bazy o awarii przez telefon komórkowy sieci GSM. Sterowanie wysyła również sygnał alarmu w przypadku przekroczenia górnego stanu awaryjnego poziomu ścieków w zbiorniku, lub awarii czujników poziomu.

 
Widok przepompowni

 
Szafa sterowania przepompownią

 
STANOWISKO DO BADAŃ PRZEKŁADNI 
Stanowisko składa się s 2 silników o mocy 160kW zasilanych z falowników. Jeden z silników jest silnikiem napędzającym przekładnię, drugi stanowi hamulec. Całość jest sterowana poprzez sterownik PLC oraz program wizualizacyjny. Sterowanie realizuje program badań w sposób automatyczny w/g założonego programu.


STRONA GŁÓWNA